monetarny


monetarny
monetarny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'dotyczący monety': {{/stl_7}}{{stl_10}}Jednostka monetarna. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'dotyczący pieniądza, kursu pieniądza i zagadnień związanych z pieniądzem; walutowy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Polityka monetarna. System monetarny. <łac.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • monetarny — «dotyczący monety, pieniądza i spraw związanych z pieniądzem; pieniężny» Zagadnienia monetarne. Równowaga monetarna kraju. ∆ Jednostka monetarna «określona ilość kruszcu (złota) przyjęta ustawowo w danym kraju za skalę cen; jednostka pieniężna» ∆ …   Słownik języka polskiego

  • jednolity — «nie różniący się pod względem budowy, składu, formy, kompozycji itp.; tworzący zwartą, zharmonizowaną całość, nie wykazujący zróżnicowania; jednakowy dla wszystkich» Jednolity system monetarny, prawny, sądowy. Jednolita budowa geologiczna.… …   Słownik języka polskiego

  • system — m IV, D. u, Ms. systemmie; lm M. y 1. «skoordynowany układ elementów, zbiór tworzący pewną całość uwarunkowaną stałym, logicznym uporządkowaniem jego części składowych» System heliocentryczny, geocentryczny, planetarny. System dróg wodnych.… …   Słownik języka polskiego

  • złotowy — 1. chem. «dotyczący złota pierwiastka» ∆ Związki złotowe «połączenia chemiczne, w których złoto jest trójwartościowe» 2. ekon. «dotyczący złotego jednostki monetarnej» Złotowy system monetarny. 3. rzad. «mający wartość jednego złotego lub kilku,… …   Słownik języka polskiego